Gebruiksovereenkomst website

 

A. Intellectueel eigendom en copyright

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen, ...) eigendom zijn en blijven van De Fruithoeve. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Fruithoeve. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser.

 

B. Aansprakelijkheid

De Fruithoeve kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site.

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. De Fruithoeve is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

De Fruithoeve biedt de website uitdrukkelijk aan "zoals ze is". Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. De Fruithoeve kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

De Fruithoeve is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. De Fruithoeve oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat De Fruithoeve de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen De Fruithoeve en de eigenaars van deze sites.

De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. De Fruithoeve behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

 

C. Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Oostende bevoegd.

 

D. Blijf op de hoogte van aanpassingen

De Fruithoeve behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De hernieuwde gebruikersovereenkomst zal dan bekend gemaakt worden op de websites en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking.

 

F. Contactgegevens

De Fruithoeve

Klemskerkestraat 100

8450 Bredene

T: 059 320 360

E: info@defrutihoeve.be

 

BE 0781.152.876

BANK: ING

REK. Nr. 380-0054882-51

IBAN: BE75 3800 0548 8251

BIC/SWIFT: BBRUBEBB